Cukiernictwo

Atest do pośredniego kontaktu tektury z żywnością

Atest
Certyfikat do kontaktu z żywnością

KAPAK sp. z o.o.                                                                                                            

Producent opakowań z tektury

Rybnik 44-210 ul. Głucha 74a

NIP: 642-319-33-40

Jako producent opakowań z tektury, pragniemy poinformować, iż nasi dostawcy tektury posiadają na swoje produkty:

Deklarację zgodności z wymaganiami z EU – cytat:

„Niniejsza deklaracja jest świadectwem zgodności oferowanych przez nas wyrobów z wytycznymi :

– Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 94/62/EC z dnia 20 grudnia w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych,

– Rozporządzenia (WE) nr 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 2004 r. w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz uchylające dyrektywy 80/590/EWG i 89/109/EWG,

– Rozporządzenia Komisji (WE) nr 2023/2006 z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP) w odniesieniu do materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością.

Potwierdzamy, iż zgodnie z Dyrektywą 94/62/EC w trakcie procesu produkcji tektury falistej nie stosujemy środków pomocniczych w postaci teflonu, lateksu, silikonu, formaldehydu, halogenków, związków siarki. Odnośnie stężenia metali ciężkich, suma stężeń takich metali jak ołów, kadm, rtęć oraz chrom w nie przekracza 100ppm.

W toku produkcji nie są wykorzystywane żadne środki ochrony roślin, materiały pochodzenia zwierzęcego, ani inne niedozwolone substancje.

Tektura falista produkowana z papierów pochodzenia makulaturowego jest materiałem opakowaniowym dopuszczonym do niebezpośredniego kontaktu z żywnością. Żywność powinna więc być zapakowana w materiał stanowiący barierę.

Tektura falista produkowana z papierów z udziałem włókien pierwotnych jest materiałem opakowaniowym dopuszczonym do kontaktu z żywnością suchą, nie tłustą, mytą, czyszczoną lub obieraną przed spożyciem.”

Certyfikat FSC

Forest Stewardship Council® (FSC®) to organizacja zajmująca się certyfikacją lasów oraz produktów z drewna i papieru. Przestrzeganie wytycznych FSC umożliwia pozyskiwanie drewna, biorąc pod uwagę aspekty społeczne, ekonomiczne i ekologiczne. Tutaj liczy się m. in. zachowanie żywotności lasów oraz ich bogactw biologicznych. System FSC jest obecnie uznawany za jeden z najbardziej wiarygodnych wśród istniejących na świecie systemów certyfikacji zasobów leśnych. Dlatego, jako jedyny popierany jest przez główne organizacje ekologiczne.

Certyfikat FSC CoC oparty jest o łańcuch kontroli pochodzenia produktu. Oznacza to, że aby produkt finalny mógł być sprzedany, jako certyfikowany – na każdym etapie pozyskiwania i przetwarzania surowca – muszą być przestrzegane zasady i standardy FSC. Dopiero wówczas możliwe jest oznaczenie wyrobu końcowego etykietą FSC, będącego gwarancja tego, że surowce na produkty pochodzą z odpowiedzialnych źródeł, a wyznaczone standardy zostały spełnione w całym łańcuchu dostaw.

Recykling:

Tektura produkowana przez naszych dostawców nie zawiera żadnych dodatkowych substancji i nadaje się w 100% do recyklingu.

Podobne artykuły