Tw贸j koszyk:

0,00 
0

Brak produkt贸w w koszyku.

Polityka prywatno艣ci

Obowi膮zek informacyjny

Informujemy, i偶 w zwi膮zku z wystosowanym przez Pani膮/Pana zapytaniem ofertowym, zgodnie z obowi膮zuj膮cymi przepisami przekazujemy poni偶sz膮 informacj臋 nt. przetwarzania Pani/Pana danych przez firm臋 Kapak Sp. z o.o., kt贸ra jest Administratorem Danych Osobowych (dalej ADO) przekazanych przez Pani膮/Pana. Podstaw膮 przetwarzania danych jest uzasadniony interes firmie wynikaj膮cy z konieczno艣ci realizacji wsp贸艂pracy obj臋tej umow膮 zawart膮 przez firm臋 z Pani膮/Panem lub ustaleniem warunk贸w takiej umowy. Dane b臋d膮 przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy, o kt贸rej mowa w zdaniu poprzednim. Dane b臋d膮 przetwarzane przez czas realizacji umowy i w okresie przedawnienia roszcze艅 z niej wynikaj膮cych, w tym roszcze艅 organ贸w publicznych (podatkowych). W przypadku, gdy umowa nie zostanie zawarta 鈥 dane b臋d膮 przetwarzane przez okres jednego miesi膮ca, a nast臋pnie zostan膮 usuni臋te z system贸w informatycznych ADO. Dane mog膮 by膰 udost臋pnione wy艂膮cznie podmiotom obs艂uguj膮cym administratora lub jego podwykonawcom. Ma Pani/Pan prawo 偶膮dania od administratora dost臋pu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usuni臋cia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – PUODO. Uprawnienia powy偶sze przys艂uguj膮 tak偶e w przypadku prawid艂owego przetwarzania danych przez administratora. Niemo偶no艣膰 przetwarzania tych danych przez firm臋 mo偶e uniemo偶liwi膰 zawarcie lub realizacj臋 umowy, o kt贸rej mowa powy偶ej.

Polityka prywatno艣ci

Niniejsza polityka prywatno艣ci odnosi si臋 do wszystkich stron internetowych oraz aplikacji na urz膮dzenia mobilne nale偶膮cych do KAPAK Sp. z o.o. Przestrzegamy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z p贸藕n. zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).

 1. Administratorem Pa艅stwa danych osobowych jest Sprzedawca, tj. Kapak Sp. z o.o. wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia艂alno艣ci Gospodarczej prowadzonej przez ministra w艂a艣ciwego ds. gospodarki, NIP 6423193340, REGON 363524584. Dane osobowe zbierane s膮 w celach realizacji Umowy oraz w celach marketingowych i statystycznych.
 2. Odbiorcami danych osobowych mog膮 by膰:
  • w przypadku Klienta, kt贸ry korzysta ze sposobu dostawy przesy艂k膮 kuriersk膮, Administrator udost臋pnia zebrane dane osobowe wybranemu przewo藕nikowi lub po艣rednikowi realizuj膮cemu przesy艂ki na zlecenie Administratora.
  • w przypadku Zleceniodawcy, kt贸ry zleca Kapak Sp. z o.o. po艣rednictwo w wysy艂ce paczek kurierskich, Podmiot Procesuj膮cy udost臋pnia zebrane dane osobowe wybranemu przewo藕nikowi.
  • w przypadku Klienta, kt贸ry korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu p艂atno艣ci elektronicznych lub kart膮 p艂atnicz膮, Administrator udost臋pnia zebrane dane osobowe podmiotowi obs艂uguj膮cemu powy偶sze p艂atno艣ci w Sklepie Internetowym: Centrum Elektronicznych Us艂ug P艂atniczych eService Sp. z o.o. NIP: 118-14-77-610, REGON: 016107240 oraz PayPal.
 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie danych osobowych niezb臋dnych do zawarcia Umowy skutkuje brakiem mo偶liwo艣ci zawarcia tej偶e umowy.
 2. Analizujemy gromadzone dane korzystaj膮c z rozwi膮za艅 zewn臋trznych dostawc贸w. Aktualnie u偶ywamy Google Analytics. Informujemy, 偶e Google Analytics gromadzi Pa艅stwa dane we w艂asnym zakresie niezale偶nie od Kapak Sp. z o.o., w oparciu o inne podstawy prawne. To narz臋dzie umo偶liwia profilowanie, jednak nie udost臋pnia danych umo偶liwiaj膮cych identyfikacj臋 os贸b. Prosimy o zapoznanie si臋 ze szczeg贸艂ami polityki prywatno艣ci Google LLC.
 3. Informujemy, 偶e portal Facebook.com gromadzi Pa艅stwa dane we w艂asnym zakresie niezale偶nie od Kapak Sp. z o.o., w oparciu o inne podstawy prawne. To narz臋dzie umo偶liwia profilowanie, jednak nie udost臋pnia danych umo偶liwiaj膮cych identyfikacj臋 os贸b. Prosimy o zapoznanie si臋 ze szczeg贸艂ami polityki prywatno艣ci Facebook, Inc.
 4. Przez korzystanie z naszych stron i aplikacji wyra偶aj膮 Pa艅stwo zgod臋 na u偶ywanie ciasteczek zgodnie z t膮 polityk膮. Je偶eli nie zgadzaj膮 si臋 Pa艅stwo si臋 na u偶ywanie przez nas plik贸w cookie, powinni Pa艅stwo zmieni膰 ustawienia swojej przegl膮darki w odpowiedni spos贸b lub zrezygnowa膰 z u偶ywania naszych stron oraz aplikacji.
 5. Macie Pa艅stwo prawo dost臋pu do swoich danych oraz ich poprawiania, a tak偶e do ich usuni臋cia lub przeniesienia. Gdy uznaj膮 Pa艅stwo, 偶e Pa艅stwa dane s膮 przetwarzane niezgodnie z przepisami, maj膮 Pa艅stwo prawo wnie艣膰 za偶alenie do organu nadzorczego. Zdajemy sobie spraw臋, 偶e ponosimy odpowiedzialno艣膰 za ochron臋 danych powierzonych nam przez U偶ytkownik贸w oraz Klient贸w. Kwestie bezpiecze艅stwa traktujemy niezwykle powa偶nie, dlatego dok艂adamy stara艅, aby chroni膰 Pa艅stwa dane osobowe przed nieuprawnionym dost臋pem. Dost臋pu do danych udzielamy jedynie tym pracownikom i podmiotom, kt贸re musz膮 mie膰 do nich dost臋p, aby je przetwarza膰 wy艂膮cznie w celach opisanych w Polityce Prywatno艣ci. Prosimy pami臋ta膰 o zagro偶eniach wynikaj膮cych z korzystania z us艂ugi 艣wiadczonej drog膮 elektroniczn膮, s膮 to mi臋dzy innymi: przej臋cie i modyfikacja danych osobowych przez osoby nieuprawnione. Zalecamy stosowanie odpowiednich 艣rodk贸w technicznych, kt贸re zniweluj膮 zagro偶enie, np. wdro偶enie programu antywirusowego i innych 艣rodk贸w chroni膮cych Pa艅stwa to偶samo艣膰.

Przeczytaj r贸wnie偶 nasz [regulamin]