Obowiązek informacyjny

Informujemy, iż w związku z wystosowanym przez Panią/Pana zapytaniem ofertowym, zgodnie z obowiązującymi przepisami przekazujemy poniższą informację nt. przetwarzania Pani/Pana danych przez firmę Kapak Sp. z o.o., która jest Administratorem Danych Osobowych (dalej ADO) przekazanych przez Panią/Pana. Podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes firmie wynikający z konieczności realizacji współpracy objętej umową zawartą przez firmę z Panią/Panem lub ustaleniem warunków takiej umowy. Dane będą przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy, o której mowa w zdaniu poprzednim. Dane będą przetwarzane przez czas realizacji umowy i w okresie przedawnienia roszczeń z niej wynikających, w tym roszczeń organów publicznych (podatkowych). W przypadku, gdy umowa nie zostanie zawarta – dane będą przetwarzane przez okres jednego miesiąca, a następnie zostaną usunięte z systemów informatycznych ADO. Dane mogą być udostępnione wyłącznie podmiotom obsługującym administratora lub jego podwykonawcom. Ma Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – PUODO. Uprawnienia powyższe przysługują także w przypadku prawidłowego przetwarzania danych przez administratora. Niemożność przetwarzania tych danych przez firmę może uniemożliwić zawarcie lub realizację umowy, o której mowa powyżej.

Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności odnosi się do wszystkich stron internetowych oraz aplikacji na urządzenia mobilne należących do KAPAK Sp. z o.o. Przestrzegamy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Sprzedawca, tj. Kapak Sp. z o.o. wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 6423193340, REGON 363524584. Dane osobowe zbierane są w celach realizacji Umowy oraz w celach marketingowych i statystycznych.
  2. Odbiorcami danych osobowych mogą być:
  • w przypadku Klienta, który korzysta ze sposobu dostawy przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
  • w przypadku Zleceniodawcy, który zleca Kapak Sp. z o.o. pośrednictwo w wysyłce paczek kurierskich, Podmiot Procesujący udostępnia zebrane dane osobowe wybranemu przewoźnikowi.
  • w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym: Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eService Sp. z o.o. NIP: 118-14-77-610, REGON: 016107240 oraz PayPal.
  1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
  2. Analizujemy gromadzone dane korzystając z rozwiązań zewnętrznych dostawców. Aktualnie używamy Google Analytics. Informujemy, że Google Analytics gromadzi Państwa dane we własnym zakresie niezależnie od Kapak Sp. z o.o., w oparciu o inne podstawy prawne. To narzędzie umożliwia profilowanie, jednak nie udostępnia danych umożliwiających identyfikację osób. Prosimy o zapoznanie się ze szczegółami polityki prywatności Google LLC.
  3. Informujemy, że portal Facebook.com gromadzi Państwa dane we własnym zakresie niezależnie od Kapak Sp. z o.o., w oparciu o inne podstawy prawne. To narzędzie umożliwia profilowanie, jednak nie udostępnia danych umożliwiających identyfikację osób. Prosimy o zapoznanie się ze szczegółami polityki prywatności Facebook, Inc.
  4. Przez korzystanie z naszych stron i aplikacji wyrażają Państwo zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z tą polityką. Jeżeli nie zgadzają się Państwo się na używanie przez nas plików cookie, powinni Państwo zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnować z używania naszych stron oraz aplikacji.
  5. Macie Państwo prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania, a także do ich usunięcia lub przeniesienia. Gdy uznają Państwo, że Państwa dane są przetwarzane niezgodnie z przepisami, mają Państwo prawo wnieść zażalenie do organu nadzorczego. Zdajemy sobie sprawę, że ponosimy odpowiedzialność za ochronę danych powierzonych nam przez Użytkowników oraz Klientów. Kwestie bezpieczeństwa traktujemy niezwykle poważnie, dlatego dokładamy starań, aby chronić Państwa dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem. Dostępu do danych udzielamy jedynie tym pracownikom i podmiotom, które muszą mieć do nich dostęp, aby je przetwarzać wyłącznie w celach opisanych w Polityce Prywatności. Prosimy pamiętać o zagrożeniach wynikających z korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną, są to między innymi: przejęcie i modyfikacja danych osobowych przez osoby nieuprawnione. Zalecamy stosowanie odpowiednich środków technicznych, które zniwelują zagrożenie, np. wdrożenie programu antywirusowego i innych środków chroniących Państwa tożsamość.

Przeczytaj również nasz [regulamin]