ПРАВИЛА ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИНУ

§1
Попередні положення
 1. Інтернет-магазин Kapak Kartony, доступний за інтернет-адресою kapak-kartony.pl, управляється компанією KAPAK sp. z o.o., внесений до Центрального реєстру та інформації про господарську діяльність (CEIDG), який веде міністр, відповідальний за Міністерство економіки. economy, NIP 642 319 33 40, REGON 363524584.
 2. Ці Умови адресовані як Споживачам, так і Підприємцям, які використовують Інтернет-магазин, і встановлюють правила користування Інтернет-магазином, а також принципи і порядок укладення договорів дистанційної купівлі-продажу з Покупцем за допомогою Інтернет-магазину.
§2
Визначення
 1. Робочий день – один день з понеділка по п’ятницю за винятком державних свят;
 2. Реєстраційна форма – форма, доступна в Інтернет-магазині, що дозволяє створити Обліковий запис;
 3. Форма замовлення – доступна в Магазині інтерактивна форма, яка дозволяє Замовнику оформити Замовлення, зокрема, шляхом додавання Товарів до Кошика та зазначення умов Договору купівлі-продажу, в тому числі способу доставки та оплати;
 4. Покупець – фізична особа з повною або обмеженою дієздатністю, юридична особа або організаційна одиниця без статусу юридичної особи, якій законом надано правоздатність, яка здійснює покупки в Магазині;
 5. Споживач – фізична особа, яка укладає з Продавцем договір купівлі-продажу в рамках Інтернет-магазину, предмет якого безпосередньо не пов’язаний з її господарською або професійною діяльністю;
 6. Обліковий запис – обліковий запис Покупця в Магазині, що являє собою сукупність ресурсів в ІКТ-системі Продавця, позначену наданим Покупцем індивідуальним ім’ям (логіном) і паролем, в якій зберігаються надані Покупцем дані та інформація про розміщені ним в Інтернет-магазині Замовлення;
 7. Кошик – елемент програмного забезпечення Магазину, в якому відображаються Товари, вибрані Покупцем для придбання, а також можливість визначення та зміни деталей Замовлення, зокрема кількості Товарів;
 8. Інформаційний бюлетень – послуга електронної розсилки, що надається Продавцем за допомогою електронної пошти, яка дозволяє всім користувачам автоматично отримувати від Постачальника послуг циклічний зміст чергових випусків інформаційного бюлетеня, що містить інформацію про Продукти, новини та акції в Інтернет-магазині;
 9. Товар – доступний в Магазині рухомий товар/послуга, який є предметом Договору купівлі-продажу, укладеного між Покупцем і Продавцем.
 10. Підприємець – фізична особа, юридична особа та організаційна одиниця, яка не є юридичною особою, якій окремим актом надано правоздатність, яка здійснює підприємницьку діяльність від власного імені і яка користується Магазином.
 11. Умови та положення – ці правила та положення Магазину.
 12. Магазин – інтернет-магазин, яким керує Продавець під інтернет-адресою kapak-kartony.pl
 13. Продавець – Kapak spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, NIP 6423193340, REGON 363524584.
 14. Договір купівлі-продажу – договір купівлі-продажу Товару, укладений або укладений між Покупцем і Продавцем через Інтернет-магазин. Під Договором купівлі-продажу також слід розуміти договір про надання послуг та договір про виконання робіт, залежно від характеристик Продукту.
 15. Дистанційний договір – договір, укладений з Покупцем в рамках організованої системи дистанційного укладення договорів (в рамках Магазину), без одночасної фізичної присутності сторін, з використанням виключно одного або декількох засобів дистанційного зв’язку до моменту укладення договору включно.
 16. Закон про захист прав споживачів, Закон – Закон від 30 травня 2014 року. Про права споживачів (Законодавчий вісник 2014 р., поз. 827 зі змінами та доповненнями).
 17. Замовлення – волевиявлення Клієнта, подане за допомогою Бланку замовлення і спрямоване безпосередньо на укладення з Продавцем Договору купівлі-продажу Товару або Товарів.
§3
Зв’язок з магазином
 1. Юридична адреса продавця: ul. Глуха 74а, 44-210 Рибник.
 2. Поштова адреса продавця: ul. Глуха 74а, 44-210 Рибник.
 3. Адреса електронної пошти продавця: sklep@kapak.pl.
 4. Номер телефону продавця: +48 500 186 312.
 5. Клієнт може зв’язатися з Продавцем, використовуючи адреси та номери телефонів, вказані в цьому пункті.
 6. Клієнт може зв’язатися з Продавцем по телефону з 7:00 до 15:00.
§4
Технічні вимоги

Для того, щоб користуватися Магазином, в тому числі переглядати асортимент товарів в Магазині та розміщувати замовлення на Товари, необхідно наступне:

 • кінцевий пристрій з доступом до Інтернету (наприклад, комп’ютер, ноутбук або інший мультимедійний пристрій) та веб-браузер,
 • активний обліковий запис електронної пошти (e-mail),
 • включені файли cookie,,
 • Встановлено FlashPlayer/Javascript
§5
Загальна інформація
 1. Наскільки це дозволено законом, Продавець не несе відповідальності за будь-які збої, в тому числі перерви в роботі Інтернет-магазину, викликані форс-мажорними обставинами, несанкціонованими діями третіх осіб або несумісністю Інтернет-магазину з технічною інфраструктурою Покупця.
 2. Перегляд асортименту товарів в Магазині не вимагає створення Облікового запису. Розміщення Клієнтом замовлень на Товари з асортименту Магазину можливе або після створення Облікового запису відповідно до положень § 6 Умов, або шляхом надання необхідних персональних та адресних даних, що дозволяє обробити Замовлення без створення Облікового запису.
 3. Ціни в Магазині вказані в польських злотих і є цінами брутто (включаючи ПДВ).
 4. Кінцева (остаточна) сума, яку повинен сплатити Клієнт, складається з ціни Товару та вартості доставки (включаючи транспортні, доставні та поштові витрати), про що Клієнт інформується на сторінках Магазину під час оформлення Замовлення, в тому числі в момент вираження волі бути пов’язаним Договором купівлі-продажу.
 5. У випадку Контракту, що передбачає періодичні поставки протягом невизначеного періоду, остаточною (фінальною) ціною є загальна ціна, що включає всі платежі за розрахунковий період.
 6. Якщо характер предмета Договору обґрунтовано не дозволяє заздалегідь розрахувати остаточну (фінальну) ціну, інформація про те, як буде розраховуватися ціна, а також про транспортні, доставні, поштові та інші витрати, надається в Магазині в описі Товару.
 7. Магазин залишає за собою право змінити вартість доставки замовлення, яка була неправильно розрахована за правилами розрахунку вартості доставки товарів.
 8. Продавець має право заблокувати обліковий запис Покупця, якщо у нього виникне підозра, що інформація, надана Покупцем в реєстраційній формі, не відповідає дійсності або є підозра, що Покупець діє на шкоду Продавцю. Здійснення покупок з використанням заблокованого акаунта неможливе до з’ясування ситуації.
 9. Упаковка виготовлена компанією Kapak sp. z o.o. не дозволені для прямого контакту з харчовими продуктами.
§6
Створення облікового запису в магазині
 1. Щоб створити Обліковий запис у Магазині, необхідно заповнити Реєстраційну форму. Необхідні наступні дані: ім’я/назва компанії, адреса (вулиця, номер будинку/квартири, поштовий індекс, місто, країна), адреса електронної пошти, контактний номер телефону та пароль. Для неспоживачів також необхідно вказати назву компанії та номер платника ПДВ.
 2. Після заповнення реєстраційної форми оберіть поле “Створити обліковий запис”.
 3. Створення облікового запису в Магазині є безкоштовним.
 4. Вхід до Акаунта здійснюється шляхом введення логіну та паролю, встановлених у Реєстраційній формі.
 5. Клієнт має можливість видалити Обліковий запис у будь-який час без пояснення причин і без сплати будь-яких зборів за це, надіславши відповідний запит продавцю, зокрема електронною поштою або в письмовій формі на адреси, вказані в §3.
 6. Послуга користування Акаунтом надається Продавцем на невизначений термін.
 7. Клієнт користується Акаунтом безкоштовно.
§7
Правила оформлення замовлення
 1. Для того, щоб оформити Замовлення, необхідно:
 • виберіть Товар, який є предметом Замовлення, а потім натисніть кнопку “Додати в кошик”;
 • авторизуйтесь або скористайтеся можливістю оформити Замовлення без реєстрації;
 • якщо обрана опція оформлення Замовлення без реєстрації – заповнити Форму замовлення, ввівши дані одержувача Замовлення та адресу, на яку має бути доставлений Товар, вибрати тип відправлення (спосіб доставки Товару), ввести дані для рахунку-фактури, якщо вони відрізняються від даних одержувача Замовлення;
 • натисніть кнопку “Замовити та оплатити”
 • вибрати один з доступних способів оплати і, в залежності від способу оплати, оплатити замовлення в зазначений термін, з урахуванням § 8 п. 3.
 1. Використання Форми замовлення починається, коли Клієнт додає перший Товар до електронного кошика для покупок в Інтернет-магазині.
 2. Використання Форми замовлення є безкоштовним і припиняється або в момент оформлення Замовлення через неї, або в момент, коли Клієнт заздалегідь припиняє оформлення Замовлення через неї.
§8
Правила та умови користування послугою Розсилка новин
 1. Активація послуги “Інформаційний бюлетень” відбувається після того, як у вкладці “Інформаційний бюлетень” на веб-сайті Інтернет-магазину буде вказана адреса електронної пошти, на яку будуть надсилатися наступні випуски Інформаційного бюлетеня, і натиснуто на поле дії. Також можна підписатися на розсилку новин, поставивши відповідний прапорець при створенні облікового запису – Клієнт буде підписаний на розсилку новин одразу після створення облікового запису.
 2. Послуга розсилки надається безкоштовно протягом необмеженого періоду часу. Клієнт може в будь-який час і без пояснення причин відмовитися від підписки на Інформаційний бюлетень (відмова від підписки на Інформаційний бюлетень), надіславши відповідний запит Постачальнику послуг, зокрема електронною поштою або в письмовій формі на адреси, зазначені в §3.
 3. Покупець зобов’язаний користуватися Інтернет-магазином у спосіб, що відповідає законодавству та добрим звичаям, з належною увагою до особистих прав, авторських прав та інтелектуальної власності Продавця та третіх осіб. Клієнт зобов’язаний вводити фактично правильні дані. Клієнту забороняється надавати незаконний контент.
§9
Пропоновані способи доставки та оплати
 1. Клієнт може скористатися наступними способами доставки або отримання замовленого Товару:
 • Кур’єрська доставка
 • особисте отримання в приміщенні Продавця (вул. Глуха 74а, м. Рибник).
 1. Клієнт може скористатися наступними способами оплати:
 • Оплата традиційним банківським переказом на рахунок Продавця,
 • Електронні платежі – eService, PayPal, TPay
 1. Детальну інформацію про способи доставки та прийнятні способи оплати можна знайти за сторінками магазину.
§10
Умови виконання договору купівлі-продажу
 1. Укладення Договору купівлі-продажу між Клієнтом і Продавцем відбувається після того, як Клієнт розмістить Замовлення, використовуючи Форму замовлення в Інтернет-магазині відповідно до §7 Умов.
 2. Після розміщення Замовлення Продавець негайно підтверджує його отримання і одночасно приймає Замовлення до обробки. Підтвердженням отримання Замовлення та прийняття його до виконання є направлення Продавцем Клієнту відповідного електронного повідомлення на адресу електронної пошти Клієнта, вказану при оформленні Замовлення, яке містить, як мінімум, заяви Продавця про отримання Замовлення та прийняття його до виконання і підтвердження укладення Договору купівлі-продажу. Як тільки Клієнт отримує вищевказаний електронний лист, між Клієнтом і Продавцем укладається Договір купівлі-продажу.
 3. Зміст укладеного Договору купівлі-продажу фіксується, зберігається та надається Клієнту шляхом розміщення цих Умов на веб-сайті Інтернет-магазину та шляхом надсилання Клієнту електронного повідомлення, зазначеного в пункті. 10.2. Регламент. Зміст Договору купівлі-продажу додатково фіксується і захищається в інформаційній системі Інтернет-магазину Продавця.
 4. Якщо Покупець обирає оплату банківським переказом, електронним платежем або платіжною карткою, Покупець зобов’язаний здійснити платіж протягом 7 календарних днів з моменту укладення Договору купівлі-продажу – в іншому випадку замовлення буде анульоване.
 5. Якщо Покупець обрав спосіб доставки, відмінний від самовивозу, Товар відправляється Продавцем у строк, зазначений в його описі (з урахуванням пункту 6 цього розділу), у спосіб, обраний Покупцем при оформленні Замовлення.
 6. У разі замовлення Продукції з різними термінами поставки, датою поставки вважається найтриваліша зазначена дата, яка, однак, не може перевищувати 14 робочих днів (у разі замовлення Продукції з різними термінами поставки, Клієнт має можливість вимагати поставки Продукції по частинах або поставки всієї Продукції після завершення всього замовлення).
 7. Початок строку поставки Товару Замовнику обчислюється з дати зарахування коштів на банківський рахунок Продавця.
 8. Якщо Клієнт вирішить забрати Товар особисто, Товар буде готовий до отримання Клієнтом у день, зазначений в описі Товару. Про готовність Товару до отримання Продавець додатково проінформує Покупця шляхом надсилання відповідного електронного повідомлення на адресу електронної пошти Покупця, вказану при оформленні Замовлення.
 9. Доставка Продукту за цінами, вказаними на сторінках Інтернет-магазину, відбувається виключно на території Польщі, . Ціни на поставки в межах Європейського Союзу узгоджуються в індивідуальному порядку.
 10. Доставка Продукту Клієнту є платною, якщо Договором купівлі-продажу не передбачено інше. Вартість доставки Товару (в тому числі транспортні, доставка і поштові збори) вказується Клієнту на сторінках Інтернет-магазину в розділі “Вартість доставки” і під час оформлення Замовлення, в тому числі в момент вираження Клієнтом своєї волі бути пов’язаним Договором купівлі-продажу.
 11. Самовивіз Товару Клієнтом здійснюється безкоштовно.
 12. Якщо ви робите покупку і бажаєте отримати рахунок-фактуру з ПДВ для вашого бізнесу, необхідно ввести номер ПДВ Покупця у відповідне поле при оформленні замовлення. В іншому випадку номер ПДВ Покупця не буде вказаний в інвойсі..
 13. Рахунки-фактури за розміщені замовлення надсилаються в електронному вигляді у форматі PDF електронною поштою на адресу електронної пошти Покупця, вказану при оформленні замовлення.
§11
Рекламація та гарантія на товар
 1. Договір купівлі-продажу поширюється на нові Продукти. На сторінках Магазину детально описано стан кожного Товару.
 2. Продавець зобов’язаний передати покупцеві товар без недоліків.
 3. Підстави та обсяг відповідальності Продавця перед Покупцем, якщо проданий Товар має фізичний або юридичний дефект (гарантійні зобов’язання), визначаються загальноприйнятим законодавством, зокрема Цивільним кодексом. У разі виявлення дефекту товару, придбаного у Продавця, Клієнт має право пред’явити претензію на підставі гарантійних положень Цивільного кодексу.
 4. Рекламація повинна бути подана в письмовій або електронній формі на адресу Продавця, вказану в цих Умовах, або за допомогою електронної форми рекламації, розміщеної Продавцем на одній із підсторінок Магазину.
 5. Скарга повинна містити, серед іншого, наступне. короткий опис дефекту, обставини (включаючи дату), за яких він виник, реквізити клієнта, який подає скаргу, та прохання клієнта у зв’язку з дефектом товару, тобто спосіб приведення Товару у відповідність до Договору купівлі-продажу або декларацію про зниження ціни чи відмову від Договору купівлі-продажу.
 6. Продавець зобов’язаний негайно, але не пізніше, ніж протягом 14 днів, відповісти на претензію, і якщо Продавець не зробить цього протягом зазначеного терміну, вважається, що Продавець визнав претензію Клієнта обґрунтованою, за винятком випадку заяви про відмову від договору.
 7. Товар, що повертається в рамках процедури рекламації, повинен бути відправлений на адресу, зазначену в § 3 цього Регламенту, за рахунок Продавця.
 8. Якщо на Товар надається гарантія, інформація про гарантію, а також її зміст буде включена в опис Товару в Магазині. Продавець також додасть гарантійний талон до проданого Товару.
§12
Інші скарги
 1. Претензії, пов’язані з наданням Продавцем Електронних послуг та інші претензії, пов’язані з роботою Інтернет-магазину, Покупець може подавати в письмовій або електронній формі за адресами, вказаними в цих Умовах.
 2. Клієнту бажано надати в описі скарги інформацію та обставини, що стосуються предмета скарги, зокрема тип і дату виникнення порушення; прохання Клієнта; контактні дані скаржника, оскільки це полегшить і прискорить розгляд скарги Постачальником послуг.
 3. Продавець повинен негайно відповісти на скаргу, не пізніше ніж протягом 14 календарних днів з дати її подання.
§13
Право на відкликання
 1. Споживач може відмовитися від Договору купівлі-продажу протягом 14 днів без пояснення причин.
 2. Період, зазначений у пункті 1, починається з 1 починається з моменту доставки Продукту Споживачеві або іншій особі, крім перевізника, призначеного Споживачем.
 3. У випадку Контракту, який включає декілька Продуктів, що постачаються окремо, в розстрочку або частинами, строк, зазначений у пункті 1, не застосовується. 1 починається з моменту поставки останнього товару, партії або частини.
 4. У випадку Договору, який полягає в регулярній поставці Продукції протягом фіксованого періоду часу (підписка), строк, зазначений в п. “а”, вважається закінченим, якщо він не перевищує строку, зазначеного в п. “б” цього пункту. 1 починається з моменту заволодіння першим предметом.
 5. Споживач може відмовитися від Договору, подавши Продавцю заяву про відмову від Договору. Споживачеві достатньо надіслати свою заяву до закінчення періоду відкликання, щоб вкластися у встановлений термін відкликання.
 6. Декларацію можна надіслати звичайною поштою або в електронному вигляді, надіславши декларацію на електронну адресу Продавця або заповнивши декларацію на веб-сайті Продавця – контактні дані Продавця вказані в §3. Декларація також може бути складена на бланку, зразок якого міститься в Додатку 1 до цього Регламенту та в Додатку до Закону від 30 травня 2014 року “Про права споживачів”, але це не є обов’язковим.
 7. Якщо Споживач надсилає заяву за допомогою електронних засобів, Продавець надсилає Споживачеві на вказану Споживачем адресу електронної пошти підтвердження про отримання заяви про відмову від Договору.
 8. Наслідки виходу з Угоди:
 • У разі відмови від Дистанційного договору Договір вважається неукладеним.
 • У разі відмови від Договору Продавець зобов’язаний негайно, не пізніше ніж протягом 14 днів з моменту отримання заяви Споживача про відмову від Договору, відшкодувати Споживачеві всі здійснені ним платежі, в тому числі витрати на доставку товару, за винятком додаткових витрат, що виникли в результаті обраного Споживачем способу доставки, відмінного від найдешевшого звичайного способу доставки, запропонованого Продавцем.
 • Продавець повертає платіж тим самим платіжним засобом, яким користувався споживач, якщо споживач прямо не погодився на інший спосіб повернення коштів, який не спричиняє жодних витрат для споживача.
 • Якщо Продавець не запропонував забрати Товар у споживача самостійно, Продавець може утримати відшкодування платежу, отриманого від споживача, до тих пір, поки не отримає Товар назад або поки споживач не надасть докази повернення Товару, залежно від того, яка подія станеться раніше.
 • Споживач повинен негайно повернути Товар на адресу Продавця, вказану в цих Умовах, не пізніше 14 днів з дня, коли Споживач повідомив Продавця про відмову від Договору, за винятком випадків, коли Продавець запропонував забрати Товар самостійно. Термін буде дотримано, якщо Споживач поверне Товар до закінчення 14-денного терміну.
 • Споживач несе прямі витрати, пов’язані з поверненням Товару, в тому числі витрати на повернення Товару, якщо через свій характер Товар не може бути повернутий поштою звичайним способом.
 • Продавець не зобов’язаний відшкодовувати споживачеві додаткові витрати, понесені споживачем у зв’язку з обраним способом доставки Продукту, крім найдешевшого звичайного способу доставки, доступного в Інтернет-магазині.
 • Споживач несе відповідальність лише за будь-яке зменшення вартості Продукту, що виникло в результаті використання Продукту, яке не було необхідним для встановлення характеру, характеристик і функціонування Продукту.
 • У випадку Продукту або Продуктів, поставка яких, на вимогу Споживача, розпочалася до закінчення терміну відмови, Споживач, який реалізує своє право на відмову після подання такої вимоги, зобов’язаний оплатити послуги, надані до моменту відмови. Сума платежу розраховується пропорційно обсягу виконання з урахуванням узгодженої за договором ціни або винагороди.
 1. Якщо через характер Товару він не може бути відправлений назад звичайним способом поштою, інформація про це, а також про витрати на повернення Товару буде включена в опис Товару в Магазині.
 2. Право на відмову від дистанційного договору не поширюється на Споживача щодо Договору:
 • коли об’єктом виконання є неперероблена річ, виготовлена за специфікацією споживача або для задоволення індивідуальних потреб споживача,
 • коли об’єктом послуги є товар, що поставляється в герметичній упаковці, яка не може бути повернута після відкриття з міркувань охорони здоров’я або гігієни, якщо упаковка була відкрита після доставки,
 • коли об’єктом перформансу є предмет, який швидко псується або має короткий термін зберігання,
 • за надання послуг, якщо Продавець виконав послугу в повному обсязі за чітко вираженою згодою Споживача, який перед виконанням послуги був поінформований Продавцем про те, що після виконання Продавцем послуги він втратить своє право на відмову від неї,
 • в яких ціна або винагорода залежить від коливань на фінансовому ринку, над якими Продавець не має контролю і які можуть відбутися до закінчення періоду виведення коштів,
 • в яких предметом виконання є предмети, які за своєю природою є невіддільними від інших предметів після доставки.
§14
Позасудові процедури оскарження та відшкодування
 1. Детальна інформація про можливість використання Клієнтом, який є споживачем, позасудових процедур розгляду скарг та пред’явлення претензій, а також про правила доступу до цих процедур доступна на веб-сайті Управління з питань конкуренції та захисту прав споживачів за посиланням:

https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.

 1. Також існує контактний пункт при Голові Управління з питань конкуренції та захисту прав споживачів (телефон: 22 55 60 333, електронна пошта: kontakt.adr@uokik.gov.pl або письмова адреса: пл. Повстанців Варшави 1, Варшава), завданням якого є, зокрема, надання допомоги споживачам у питаннях, що стосуються позасудового врегулювання споживчих спорів.
 2. Споживач має наступні приклади позасудових процедур оскарження та відшкодування збитків:
 • Споживач має право звернутися до постійно діючого примирливого суду у справах споживачів, зазначеного в ст. 37 Закону від 15 грудня 2000 року. про торгову інспекцію (Законодавчий вісник 2014 р., поз. 148, зі змінами та доповненнями), з проханням вирішити спір, що випливає з договору, укладеного з Продавцем (більш детальну інформацію можна знайти за посиланням: http://www.spsk.wiih.org.pl/);
 • Споживач має право звернутися до провінційного інспектора Торгової інспекції, відповідно до ст. 36 Закону від 15 грудня 2000 року. про торгову інспекцію (Законодавчий вісник 2014 р., поз. 148, з наступними змінами), з проханням розпочати процедуру медіації для мирного врегулювання спору між Споживачем і Продавцем (більш детальну інформацію можна знайти на веб-сайті інспектора, компетентного за місцем здійснення діяльності Продавця);
 • Споживач може отримати безкоштовну допомогу у вирішенні суперечки між ним і продавцем, а також скористатися безкоштовною допомогою повітового (міського) омбудсмена з питань захисту прав споживачів або громадської організації, до статутних завдань якої входить захист прав споживачів (наприклад, Федерація споживачів, Асоціація польських споживачів).
 1. Платформа для онлайн вирішення спорів між споживачами та торговцями на рівні ЄС (платформа ОВС) доступна за посиланням http://ec.europa.eu/consumers/odr. Платформа ОВС – це інтерактивний багатомовний веб-сайт з єдиним вікном для споживачів та бізнесу, які прагнуть до позасудового врегулювання спорів щодо договірних зобов’язань, що випливають з договору купівлі-продажу або договору про надання послуг в Інтернеті (для отримання додаткової інформації див. саму платформу або адресу веб-сайту Управління з питань конкуренції та захисту прав споживачів):

https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).

§15
Персональні дані в Інтернет-магазині
 1. Розпорядником персональних даних Покупців, зібраних через Інтернет-магазин, є Продавець.
 2. Персональні дані Клієнтів, зібрані адміністратором через Інтернет-магазин, збираються з метою виконання Договору купівлі-продажу та ведення статистики, а також, за згодою Клієнта, в маркетингових цілях.
 3. Одержувачами персональних даних Покупців Інтернет-магазину можуть бути:
 • У випадку Клієнта, який використовує поштову або кур’єрську доставку в Інтернет-магазині, Адміністратор надає зібрані персональні дані Клієнта обраному перевізнику або посереднику, який здійснює доставку за дорученням Адміністратора.
 • У випадку Клієнта, який використовує в Інтернет-магазині спосіб оплати електронною або кредитною карткою, Адміністратор надає зібрані персональні дані Клієнта обраному суб’єкту, який обробляє вищезазначені платежі в Інтернет-магазині.
 1. Клієнт має право на доступ до своїх даних та їх виправлення.
 2. Надання персональних даних є добровільним, хоча ненадання зазначених в Умовах персональних даних, необхідних для укладення Договору купівлі-продажу, призводить до неможливості укладення Договору купівлі-продажу.
§16
Положення для підприємців
 1. Цей розділ Умов та положення, що містяться в ньому, застосовуються виключно до Клієнтів та Одержувачів послуг, які не є споживачами.
 2. Продавець має право відмовитися від Договору купівлі-продажу, укладеного з Клієнтом, який не є споживачем, протягом 14 календарних днів з дня його укладення. Відмова від Договору купівлі-продажу в цьому випадку може відбутися без пояснення причин і не тягне за собою жодних претензій з боку Клієнта, який не є споживачем, до Продавця.
 3. У випадку договорів, укладених з Клієнтами, які не є Споживачами, Продавець має право обмежити доступні способи оплати, в тому числі вимагати повної або часткової передоплати, незалежно від обраного Клієнтом способу оплати та факту укладення Договору купівлі-продажу.
 4. Як тільки Продавець передає Товар перевізнику, вигоди та ризики, пов’язані з Товаром, а також ризик випадкової втрати або пошкодження Товару, переходять до Клієнта, який не є споживачем. У такому випадку Продавець не несе відповідальності за будь-яку втрату, загибель або пошкодження Товару, що сталися з моменту його прийняття до перевезення до моменту його видачі Клієнту, а також за будь-яку затримку в перевезенні вантажу.
 5. Якщо Продукт відправляється Клієнту за допомогою перевізника, Клієнт, який не є споживачем, зобов’язаний оглянути відправлення в той час і в тому порядку, який є звичайним для відправлень такого роду. Якщо він встановить, що втрата або пошкодження Продукту сталася під час перевезення, він зобов’язаний зробити все необхідне для встановлення відповідальності перевізника.
 6. Відповідно до ст. 558 § 1 Цивільного кодексу, відповідальність Продавця за гарантією на Товар перед Клієнтом, який не є споживачем, виключається.
 7. Що стосується Клієнтів, які не є Споживачами, Продавець може розірвати договір про надання Інтернет-акаунта, Інформаційного бюлетеня та інших електронних послуг з негайним вступом в силу і без зазначення причин, надіславши Клієнту відповідну заяву в письмовій або електронній формі.
 8. Відповідальність Продавця перед Клієнтом, який не є споживачем, незалежно від її правової основи, обмежується – як в рамках однієї претензії, так і для всіх претензій в цілому – сумою сплаченої ціни та витрат на доставку відповідно до Договору купівлі-продажу, але не більше однієї тисячі злотих. Продавець несе відповідальність перед Клієнтом, який не є споживачем, лише за типові збитки, передбачувані на момент укладення договору, і не несе відповідальності за упущену вигоду перед Клієнтом, який не є споживачем.
 9. Будь-які суперечки, що виникають між Продавцем та Клієнтом, який не є споживачем, підлягають розгляду в суді, юрисдикція якого поширюється на місцезнаходження Продавця.
§17
Прикінцеві положення
 1. Договори, укладені через Інтернет-магазин, укладаються польською мовою.
 2. Продавець залишає за собою право вносити зміни до цих Умов з поважних причин, а саме: зміни в законодавстві, зміни в способах оплати та доставки – в тій мірі, в якій ці зміни впливають на виконання положень цих Умов. Продавець проінформує Клієнта про будь-які зміни принаймні за 7 днів.
 3. У разі укладення на підставі цих Умов договорів триваючого характеру (наприклад, послуги Особистого кабінету), змінені Умови є обов’язковими для Клієнта, якщо дотримані вимоги, викладені в ст. 2.1. 384 та 384[1] Цивільного кодексу, а Замовник, належним чином повідомлений про зміни, не розірвав договір протягом 14 календарних днів з моменту повідомлення. У випадку, якщо зміна Умов призводить до введення нових або збільшення існуючих комісій, Клієнт, який є споживачем, має право відмовитися від договору.
 4. У разі укладення Договорів купівлі-продажу на підставі цих Умов, які не призведуть до виникнення безперервних зобов’язальних відносин, зміни до Умов жодним чином не впливають на набуті права Клієнтів, які були споживачами до дати набрання чинності змінами до Умов, зокрема, зміни до Умов не впливають на вже розміщені або розміщені Замовлення та укладені, виконані або оформлені Договори купівлі-продажу.
 5. Питання, не врегульовані цими Умовами, регулюються загальноприйнятими положеннями польського законодавства, зокрема: Цивільний кодекс, Закон про надання послуг за допомогою електронних засобів, Закон про права споживачів, Закон про захист персональних даних.

УМОВИ ПОВЕРНЕННЯ ТА ОБМІНУ ТОВАРІВ У СТАЦІОНАРНОМУ МАГАЗИНІ

Правила обміну або повернення товарів, придбаних в стаціонарному магазині, за місцем знаходження компанії Kapak sp. z o.o.
 1. Згідно з цими Умовами, Клієнт має право обміняти або повернути товар протягом 14 днів з моменту придбання відповідного товару. Щоб обміняти або повернути товар, клієнт повинен мати при собі оригінал квитанції про покупку або інвойс.
 2. Добре:
 • не має ознак використання, тобто Товари повинні бути в тому ж стані, в якому вони були придбані,
 • не було жодним чином пошкоджено чи забруднено,
 • має всі постійні маркування та всі інші маркування, з якими продавець поставив товар, які були нанесені спочатку.
 1. У випадку, якщо товар не відповідає вищезазначеним вимогам (як зазначено в пункті II 1.) або якщо Клієнт вимагає повернення або обміну після закінчення терміну, зазначеного в пункті II 2. Я, Продавець, відмовлюся прийняти такий товар.
 2. Обмін товару здійснюється один раз протягом 14 днів після покупки на підставі чека / рахунку-фактури з ПДВ, на товар за тією ж ціною.
§ 1

Цей Регламент (надалі – “Регламент”) встановлює правила повернення або обміну товарів, придбаних у стаціонарному магазині Kapak sp. z o.o. z o.o.
Умови не поширюються на Інтернет-магазин, в якому продається продукція торгової марки Kapak.

§ 2

Фрази, що використовуються в Умовах, означають:
1. продавець – Kapak sp. z o.o. ul. Głucha 74a, 44-210 Rybnik, NIP: 6423193340, e-mail: sklep@kapak.pl.
2) Товар – будь-яка продукція, придбана в стаціонарному магазині, в зареєстрованому офісі компанії Kapak sp. z o.o.
3. обмін товару – обмін придбаного товару на ідентичний товар у межах розміру.

§ 3

(1) Кожному Споживачеві надається можливість повернути або обміняти товар, придбаний у стаціонарному магазині, протягом 14 днів з дня покупки (тобто з дня, наступного за датою, зазначеною у фіскальному чеку/рахунку-фактурі з ПДВ як дата продажу) на умовах, визначених в Умовах. Після закінчення вищезазначеного терміну повернення товару неможливе.

(2) Добре, що:
a. не має ознак використання;
b. не було жодним чином пошкоджено;
c. має всі оригінальні постійні маркування, зокрема непошкоджені етикетки та бирки, з якими Продавець поставив товар,
d. знаходиться в оригінальній неушкодженій упаковці, якщо така упаковка була надана.

(3) Споживач може повернути або обміняти товар у стаціонарному магазині за місцем фактичного придбання товару. Повернення або обмін буде здійснено лише за умови пред’явлення оригіналу фіскального чеку або оригіналу рахунку-фактури з ПДВ.

(4) Після прийняття товару на повернення, Споживач:
a. також повертає Продавцю квитанцію, згадану в попередньому пункті. Якщо в чеку були інші товари, споживач повинен отримати чек на заміну. Оригінал квитанції залишається у Продавця.
b. надає оригінал рахунку-фактури з ПДВ продавцю. Якщо в Інвойсі були вказані інші товари, Споживач отримує Виправний інвойс. Оригінал рахунку-фактури з ПДВ повертається Споживачеві.

(5) Після прийняття товару на обмін, Споживач:
a. також повинен пред’явити квитанцію продавцю для перевірки, як зазначено в розділі 4 § 3. Продавець зробить примітку на чеку про заміну товару. Оригінал квитанції залишається у клієнта.
b. надає оригінал рахунку-фактури з ПДВ продавцю. Споживач отримує рахунок-фактуру на виправлення. Оригінал рахунку-фактури з ПДВ повертається Споживачеві.

§ 4

Повернення товару здійснюється з відшкодуванням ціни, сплаченої Споживачем:
a. Якщо Споживач оплатив товар готівкою, повернення коштів здійснюється готівкою,
b. у разі оплати дебетовою, кредитною або дебетовою карткою відшкодування здійснюється готівкою,

§ 5

Будь-які скарги або заперечення щодо застосування Умов повинні бути подані в письмовій формі протягом 3 днів з моменту настання події, що обґрунтовує скаргу, на адресу Продавця, зазначену в §2, розділ 1. 1 Регламенту.

(2) Регламент застосовується з 12 травня 2020 року. до подальших розпоряджень.

Читайте також наші [polityka_prywatności]