Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności odnosi się do wszystkich stron internetowych oraz aplikacji na urządzenia mobilne, należących do KAPAK Marcin Szolc. Przestrzegamy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).

Administratorem Państwa danych osobowych jest Sprzedawca, tj. Marcin Szolc, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą KAPAK Marcin Szolc wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 6391807387, REGON 240878277. Dane osobowe zbierane są w celach realizacji Umowy Sprzedaży oraz w celach marketingowych i statystycznych.

Odbiorcami danych osobowych mogą być:

  • W przypadku Klienta, który korzysta ze sposobu dostawy przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
  • W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym – Pay Pro S.A. z siedzibą na ul. Kanclerskiej 15 w Poznaniu, NIP: 779-236-98-87, REGON: 301345068.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. Macie państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Analizujemy gromadzone dane korzystając z rozwiązań zewnętrznych dostawców. Aktualnie używamy Google Analytics. To narzędzie działa w oparciu o pliki cookie, jednak nie udostępnia danych umożliwiających identyfikację osób. Prosimy o zapoznanie się ze szczegółami polityki prywatności Google Analytics.

Przez korzystanie z naszych stron i aplikacji wyrażają Państwo zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z tą polityką. Jeżeli nie zgadzają się Państwo się na używanie przez nas plików cookie, powinni Państwo zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnować z używania naszych stron oraz aplikacji.

Zdajemy sobie sprawę, że ponosimy odpowiedzialność za ochronę danych powierzonych nam przez użytkowników. Kwestie bezpieczeństwa traktujemy niezwykle poważnie, dlatego dokładamy starań, aby chronić Państwa dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem. Dostępu do danych udzielamy jedynie tym pracownikom i podmiotom, które muszą mieć do nich dostęp, aby je przetwarzać wyłącznie w celach opisanych w Polityce Prywatności. Prosimy pamiętać o zagrożeniach wynikających z korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną, są to między innymi: przejęcie i modyfikacja danych osobowych przez osoby nieuprawnione. Zalecamy stosowanie odpowiednich środków technicznych, które zniwelują zagrożenie, np. wdrożenie programu antywirusowego i innych środków chroniących Państwa tożsamość.